Vyžiadajte si
viac informácií!
+36 30 519 0373

POSeidon Control System®

Celková výška inventúrnych
schodkov neznámeho pôvodu
prekročila v roku 2013 v Európa
100 miliardy eur.
Pokladničný
monitorovací systém POSeidon
  napomáha značné znižovanie tohto deficitu.